Welkom bij de ANV Groen Salland

Wij zijn een enthousiaste club boeren, burgers en buitenlui die zich inzetten voor ons prachtige buitengebied. Ons doel is om elkaar, als inwoner van stad of buitengebied, te inspireren en te stimuleren om erf of landschapselementen te onderhouden. We gaan samen voor een Groen Salland.

 

Prachtige waardevolle elementen als houtwallen, poelen, wijken, hakhoutbosjes, (hoogstam-) fruitbomen en heggen, die Salland zo kenmerkend maken, koesteren en onderhouden we. Hiermee ontzorgen we eigenaren van landschapselementen in aanleg, beheer en advies met onze groene kennis en ervaring.

 

Wij waarderen alle landschappen zoals ze zijn. We zijn er van overtuigd dat met slim werken aan een groen Salland, kansen biedt voor boeren, burgers en buitenlui. Maar ook voor alle inwoners en bezoekers van het vitale platteland.