Groen beheer

 

Houtwallen onderhouden, afrastering zetten, een bloemenweide aanleggen of een kikkerpoel graven? Of het nu gaat om groenonderhoud in de stad of in het buitengebied; veel voorkomende werkzaamheden in het landschap kunnen voor u aangelegd of onderhouden worden.

 

Groen Groep

De onderhouds- c.q. werkploeg van de ANV Groen Salland heet de Groen Groep. Deze groep bestaat uit gecertificeerde en vakbekwame, zelfstandige ondernemers (zzp-ers) met eigen materiaal en uitrusting aangevoerd door een ervaren coördinator. Wij kunnen u ontzorgen op het vlak van aanleg en onderhoud.

Denk aan:

  • Aanleg van beplanting en boomgaarden
  • Snoeien of vellen van bomen op elke gewenste locatie
  • Afvoer van snoeiafval
  • Aanleg van wandelroutes
  • Onderhoud van natuurterreinen en waterbergingsgebieden

Lukt het u niet om zelf uw erf of landschapselementen te onderhouden?

Wij zijn u graag van dienst.

 

Weidevogelbeheer

Namens de Provincie coördineert ANV Groen Salland de activiteiten voor de weidevogels in de gebieden Lierderbroek, Schanebroek/Hellendoornsebroek. Beide terreinen zijn zo’n 600 hectare groot en in ieder van deze gebieden zijn zo’n 25-30 boeren actief bezig met weidevogelbeheer.