Wie zijn wij?

 

ANV Groen Salland wordt aangestuurd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij vormen het bestuur.

Graag stellen we hen aan je voor.

 

Herman Menkveld

Voorzitter - akkerbouwer

Herman woont in Olst en is biologisch akkerbouwer. Als natuurboer exploiteert hij gebieden van Staatsbosbeheer. 

Anton Koot

Vice-voorzitter - adviseur

Anton woont in Wesepe en is adviseur. Natuur en ruimte is zijn expertise.

Hans van Zaaijen

Secretaris - gepensioneerd

Hans woont in Olst en is gepensioneerd advocaat.

Gerard Willemsen

Coördinator - ondernemer

Gerard woont in Wesepe en agrarisch ondernemer en is de energieke coördinator van de onderhoudsgroep.

Rick Wijnberg

 Bestuurslid - veldmedewerker

Rick woont in Raalte en is veldmedewerker voor het collectief Midden Overijssel en enthousiast vogelaar.

Marcel Strijtveen

Bestuurslid - gildeboer

Marcel woont in Lierderholthuis en is een actieve gildeboer met hart voor de natuur en weidevogels.

Anita Buschgens

Communicatie adviseur

Anita woont in Zwolle en doet de PR. Daarnaast is ze actief in het waterbeheer en heeft een eigen coach-bedrijf.

Rita Frijns

Financiële ondersteuning

Rita woont in Olst en heeft een eigen bedrijf op het gebied van fiscale en financiële zaken.

Mirielle Aarnink

Financiële ondersteuning

Mirielle woont in Schalkhaar en doet de boekhouding. Ze is ook actief in de studieclub voor boerinnen en de vrijwillige brandweer.

Collectief Midden Overijssel

Vanaf 2016 maakt de overheid geen afspraken meer met individuele grondgebruikers, maar alleen nog via een agrarisch collectief. Als ANV Groen Salland zijn we verbonden met het Collectief Midden Overijssel.

De (voordeur)afspraken die gemaakt worden, gaan over de gewenste prestaties. Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering in het gebied, controleert en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen. In het collectief zijn veldmedewerkers uit de deelnemende ANV's aanwezig. Zij coördineren bij de regionale uitvoering en helpen bij het maken van (achterdeur)afspraken met de individuele deelnemers.