Nieuws

 

Uit de pers

Op dit platform maken melkveehouders voor een groot publiek zichtbaar wat zij op hun eigen bedrijf doen voor boerenlandvogels.

Daarnaast kunnen boeren op het platform tips en ervaringen uitwisselen: hoe zorg je in de dagelijkse praktijk voor boerenlandvogels en de biodiversiteit op het bedrijf? Inmiddels hebben zich al 60 deelnemers aangemeld en delen 7 melkveehouders hun verhaal op www.slimmevogels.net.

Initiatiefnemer van het platform is Duurzame Zuivelketen (DZK), een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl zijn als (kennis)partners aangesloten.

Lees meer »

´╗┐´╗┐Stem voor de ANV bij Hart voor Salland!

Jaarlijks stelt de Rabobank 150.000,- beschikbaar voor ondersteuning aan lokale verenigingen en maatschappelijke instanties. Rabobankleden krijgen ieder vijf stemmen die ze kunnen toekennen aan verenigingen die zij een warm hart toedragen. Elk lid mag maximaal drie stemmen aan één organisatie geven. Ook ANV Groen Salland doet mee.

Geniet je van de mooie omgeving van Salland? Stem dan op onze ANV! Er kan gestemd worden in de periode van 10 t/m 20 maart. Leden van de Rabobank ontvangen in de week voorafgaand aan de stemperiode een stemkaart met hun persoonlijke inlogcode.

Lees meer »

Ons bestuurslid en gildeboer Marcel Strijtveen is door de Vogelbescherming genomineerd voor de Gouden Grutto.

Via zijn melk kunnen consumenten echt kiezen voor natuurvriendelijk geproduceerde zuivel én daaraan bijdragen. Van de melk Weide Weelde gaat een paar cent per pak naar de weidevogels. Marcel werkt samen met 8 boeren in het Lierderbroek, samen beheren ze ruim 50 hectare weidevogelnatuur. In de polder willen we nog veel meer natte plekken maken waar weidevogels van profiteren. Marcel boert ‘gangbaar’ maar wel zo weidevogelvriendelijk mogelijk. In zijn optiek kunnen een hoge melkproductie en een natuurrijk landschap prima samengaan, als de wil er is én je samenwerkt met anderen. Zijn verhaal over natuurinclusief boeren met #weideweelde staat in het magazine slimme vogels van @vogelnieuws met mooie verhalen over de praktijk van boeren met natuur. Wil je Marcel stimuleren? Stem dan op:

www.redderijkeweide.nl/boer/marcel-strijtveen/

Lees meer »

 Nieuwsbrieven

PDF
nieuwsbrief ANV Groen Salland augustus 2017
5bbe5ad4ce7d43e69fa4179989fa6282.png