Nieuws

Geef je op, zaagcursus!

Een groen Salland kan alleen maar duurzaam in stand gehouden worden met deugdelijk onderhoud. ANV Groen Salland wil zoveel mogelijk kennis over beheer delen. Daarom organiseren we (bij voldoende belangstelling) een zaagcursus. De cursus is bedoeld voor mensen die professioneel met een kettingzaag willen gaan werken. De cursus zal in de nazomer herfst plaatsvinden. Heb jij hiervoor belangstelling?
Meld je dan aan via mailadres info@groensalland.nl. 

Algemene ledenvergadering '24 

Woensdag 10 april 20:00 is het weer zover: onze algemene ledenvergadering van 2024. Het bestuur geeft kort -half uur- een toelichting op de gang van zaken. De Kascommissie licht haar bevindingen toe. 

 

Na het formele gedeelte (20:45), zorgen we weer voor een actueel en informatief deel. Dit deel is voor iedereen toegankelijk en wordt verzorgd door Building Balance. Zij brachten o.a. bouwers en verbouwers in Salland bij elkaar met het project 'Biobased (ver-)bouwen in Salland' en kennen de feiten, actualiteiten en de kansen rond het thema. Hoe pas je biobased bouwmaterialen toe? Is het interessant om zelf vezelgewas te telen? Welke stap moet je zetten om over te gaan naar het verbouwen van zulke gewassen?

 

We sluiten af met een borrel. Wees welkom!

De vergadering vindt plaats in Wesepe bij het "Wapen van Wesepe".

Snipperoute Raalte '24

De gemeente Raalte biedt dit jaar in het buitengebied de mogelijkheid snoeihout gratis op te laten halen. Snoeihout dat vrijkomt bij landschapsonderhoud kan worden aangeboden tijdens de zogenoemde snipperroute. De route wordt gereden in week 11, 11 maart t/m 15 maart. Takken met een doorsnede tot 40 cm. worden ter plekke versnipperd.. De route die uiteindelijk wordt gereden is afhankelijk van de adressen, waarvoor hout op tijd is aangemeld. Het aantal dagen dat benodigd is om al het snoeihout op te halen is uiteraard afhankelijk van het aantal adressen en de hoeveelheid snoeihout.


RANDVOORWAARDEN SNIPPERROUTE


WAT AANBIEDEN
U kunt stammen en tak- en tophout meegeven. Takken met een doorsnede tot 40 cm. worden versnipperd.
Geweigerd wordt snoeihout van meidoornheggen, beukenhagen, coniferen, laurier, tuinafval en takken met groen, vers blad. Ook geweigerd worden stronken/stobbes , kluiten, struiken, siergras of bamboe, tuinhout en rasterpalen.
Als het hout niet voldoet aan bovenstaande randvoorwaarden en/of er andere zaken dan hout wordt aangeboden, wordt dit geweigerd en wordt niets meegenomen.

WAAR AANBIEDEN
a. U heeft minstens 6 m3 of meer snoeihout zelf of samen met buren.
Het snoeihout wordt bij u thuis of op land versnipperd en afgevoerd. De takken dienen wel
bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg, dan wel vanaf verharding of inrit.
b. U heeft minder dan 6 m3 snoeihout.


Dan kunt u twee dingen doen:
1. samen met buren de takken op één plek aanbieden, waarbij het totale aantal m3
snoeihout meer is dan 10. Daar wordt het snoeihout dan versnipperd en afgevoerd;
2. u (alleen) aanmelden. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt een aantal plekken
aangewezen waar u het snoeihout naartoe kan brengen. De locatie het dichtst bij u in
de buurt wordt aan u doorgegeven.

 

HOE AANBIEDEN
Het tak- en tophout stapelen met het zaagvlak dezelfde kant op. De takken moeten los liggen en dus niet gebundeld zijn met touw of draad. Er mogen geen spijkers in het hout zitten.

 

WANNEER AANBIEDEN
U dient zich uiterlijk 5 maart 2024 aan te melden en in ieder geval voor er gesnoeid gaat worden. Het snoeihout moet zaterdag 9 maart aan de weg liggen.


Snippers kopen

Het is mogelijk om snippers te kopen. Indien u dat wenst, kunt u dat aangeven op uw
aanmeldingsformulier, inclusief de hoeveelheid. Prijs: € 20 ,=/m3 Ter plekke wordt contant
afgerekend. Snippers die niet worden afgenomen, worden regionaal afgezet . Ze blijven dus in de streek.

 

FORMULIER:
Geef onderstaande gegevens aan ons door voor het aanmelden voor de snipperroute:


Gegevens aanvrager:

Naam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Inschatting hoeveelheid m3 snoeihout
Globale omschrijving aangeboden snoeihout (vb. houtsoorten)
Datum van zagen
Locatie snoeihout
Indien mogelijk een plattegrond/tekening bijvoegen
Aantal m3 snippers die u wilt kopen
Overige opmerkingen

 

Het ingevulde formulier graag mailen naar:

ANV Groen Salland, o.v.v. snipperroute gemeente Raalte.
info@groensalland.nl

Snipperroute Raalte '23

Als inwoner van het buitengebied van de gemeente Raalte kun je twee keer per jaar (in maart en december) snoeihout gratis laten ophalen.

 

Dit kan tijdens de zogenoemde Snipperroute. De Snipperroute van de gemeente Raalte wordt verzorgd door ANV Groen Salland.

Momenteel zijn we met de snipperroute bezig. In maart zullen we weer langs komen. 

Waar moet het hout aan voldoen?

  • Je kunt alleen hout aanbieden dat geen blad bevat. Snoeiafval van meidoornheggen, beukenhagen, coniferen en van laurier is helaas niet geschikt om te versnipperen.
  • Ook stronken of stobben, kluiten, struiken, siergras, bamboe, tuinhout en rasterpalen zijn niet geschikt om te versnipperen.
  • Bied je meer dan 6 m³ aan? Dan wordt het snoeihout aan huis versnipperd en afgevoerd.
  • Bied je minder dan 6 m³ aan? Dan wordt er een gezamenlijke verzamellocatie aangewezen. Je kan je ook samen met je buren aanmelden.
  • Er mag geen ander materiaal worden aangeboden, zoals houten palen, steen, ijzer of boomstobben. Dit kan schade veroorzaken aan de machines.
  • Je kunt stammen en tak- en tophout meegeven. Takken met een doorsnede tot 40 cm worden versnipperd.

Hoe moet het hout aangeboden worden?

  • Het tak- en tophout stapel je met het zaagvlak dezelfde kant op. De takken moeten los liggen en dus niet gebundeld zijn met touw of draad. Er mogen geen spijkers in het hout zitten.
  • Het snoeihout moet de dag voordat de route wordt gereden aan de weg liggen.
  • De locatie waar het hout wordt neergelegd/aangeboden om te versnipperen moet goed bereikbaar zijn met groot materieel: liefst vooraan bij de weg/inrit.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan uiterlijk een week voordat de snipperroute gereden wordt in maart en december.

 

Aanmelden doe je door te mailen naar ANV Groen Salland, via info@groensalland.nl. Geef daarbij aan dat het om de Snipperroute van de gemeente Raalte gaat. Je krijgt vervolgens een aanmeldformulier toegestuurd, dat ingevuld teruggestuurd dient te worden.

Na aanmelding nemen we contact op om de datum waarop zij langskomen door te geven en door te spreken hoe het hout klaargelegd moet worden. Zorg ervoor dat je het hout volgens de voorwaarden aanbiedt.

 Nieuwsbrieven

nieuwsbrief ANV Groen Salland maart 2019