Partners

 

Groen Salland werkt samen met diverse organisaties, instellingen en overheden. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Andere ANV's

Overkoepelende organisatie voor de agrarische natuurverenigingen in regio Overijssel waar de ANV Groen Salland bij is aangesloten. 

Overkoepelende organisatie voor alle agrarische collectieven in Nederland.

 

Overheden

Gemeente Deventer

Gemeente Olst-Wijhe

Gemeente Raalte

waterschap Drents Overijsselse Delta

provincie Overijssel

 

Samenwerkingspartners

De kracht van Salland

Kostbaar Salland

Landschap Overijssel

Stichting Hoopheggen

LTO Salland

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Patrijs van Salland

Staatsbosbeheer

Stichting IJssellandschap

 

Kennisorganisaties

Meer weten over agrarisch natuurbeheer? Kijk eens op: